måndag 26 april 2010

Fick en fråga av vår vördade chili legendar Mats Pettersson ( Bakpulver+ Kaffesump) som näringsmedel.

Jag fick en fråga från vår gode Mats Pettersson huruvida Bakpulver kan anses vara en Kalium ( Potassium på engelska) källa till chiliplantor. Då erfarenheten har visat att den har gynnsamma effekter på tillväxten hos en chiliplanta. Svaret blev följande.

"Bakpulvret består oftast av NaHCO3. D.v.s egentligen inget kalium ( Potassium på
engelska) överhuvudtaget. Kan det ändå finnas Kalium istället för Na( Natrium)?? Absolut. I små mängder. Eftersom Bikarbonat är inget annat än en salt och det finns alltid lite rester av de
olika alkaliska metallerna. Det kan finnas också andra salter såsom MgCO3 , CaCO3
m.m. Men kontentan är att alla andra är restsalter så det blir ointressant utifrån
växtnäringsperspektiv egentligen.

Jag skulle vara väldigt misstänksam om någon hävdade att det finns Bikarbonater
med mer Kaliuminslag. Jag tror det är lite dyrare än Natrium. Natrium finns ju i
vanligt havsvatten i form Na+ i stora mängder och lättåtkomliga mängder.
Därför använder de Natrium i bakpulverframställningen.

Däremot kan Natrium ha samma effekt på plantan när det gäller tillväxt såsom
Kalium har. D.v.s att växten släpper ut en H+ jon så tar den upp en Na+ jon. Så Na+
kan användas i cellernas protonpump också. Men den kan troligtvis inte ( om man får
tro källorna) bli så viktig i fruktbildningssyftet. Så det växter gör, troligtvis, är
att de använder redan Kalium i jorden. Men Natriumet som är en lättrörligare jon användes i cellernas pH- regleringssyfte och hamnar inte i fruktkroppen då denna inte verkar behövas i
större mängder i chilifrukter.

Slutsatsen är att tillsats av Bikarbonat i syfte att tillsätta Kalium för fruktbildning är
alltså totalt osant. En bekräftelse fick jag genom att jag tittade in livsmedelsverkets
näringsinnehåll på Bakpulver. Enligt denna så innehåller 100 gram Bakpulver 0,049 gram Kalium. Det ska jämföras med 8,4 gram fosfor och 11,4 gram Natrium. Om du vill tillsätta
Kalium med hjälp av Bakpulver måste du sätta dit väldigt mycket Bakpulver och då
dör nog växten av en Natriumchock som är ett mikronäringsmedel.

Kaffesump tillsats för tillväxt är mer än sant. Koncentrationsförhållandena är ungefär
hälften av chilifocus näringsmedel. Så här gäller det vara smart i hur mycket
man tillsätter. "

Det var ett utdrag så att man har förståelse för vad Bakpulver gör. Det är en produkt
som innehåller hög halt av fosfor och Natrium som näringsmedel. Men också socker.
Varför Bakpulver kan anses vara rolig att använda är för att växterna har nytta av
den främst för fosforn. ( hur den använder fosfor finns i ett tidigare inlägg). Men också Natriumet kan användas i växterna. Notera att mängderna är väldigt höga i Bakpulvret i
förhållande till vad växten egentligen behöver i form av mikronäringsmedel ( Natrium).


Det intressanta är också att många hävdar att Kalium är så viktig för fruktbildningen. Men när jag tittar på innehållet vad en Cayenne innehåller så är det inte ett stort inslag av Kalium. Visserligen har den det största inslaget i form av Kalium. Men mängderna är följande:
Av 100 gram Cayenne innehåller denna 0,34 gram Kalium. Jag roade mig att
beräkna hur mycket 100 gram torr kaffepulver kan räcka till massa producerat
Cayenne i kg. Förutsatt att all Kalium från (Kaffepulvret) Kaffesumpen tas upp av en chiliplanta och går till frukterna endast.

Det visade sig att 100 gram torr Kaffe utifrån ett Kaliumperspektiv räcker till 1,1 kg Cayenne. Kommer växterna lida brist av Kalium? Mycket troligt......nej . Det är en lättrörlig
jon. I kaffesumpexemplet så förloras 0,1 gram Kalium av totalt 4 gram Kalium i själva drickfärdiga espresson. 3,9 gram är kvar i sumpen. Används 100 gram torr kaffe kan ni räkna med att ni har mer än väl täckt behovet för en 1/2 till en hel sässong. Jag skulle dosera i små mängder c:a 5 gram åt gången i början av blombildningen vid vattning.

Slutsats: Lite kaffesump kommer definitivt inte döda plantorna. Men det bör inte
överstiga mer än 100 gram torr substans. Kaffesumpen hjälper Kalium och Kväve halten men inte fosfor halten. Men fosfor halten kan hjälpas till med Bikarbonat. Hänsyn måste tas till att kaffesump innehåller proteiner och kolhydrater med mer okända effekter. Men funkar det enligt er erfarenhet så funkar det. Kommentera GÄRNA om era erfarenheter kring kaffesump som näringsmedel. Det här var teoretiskt vinkling på just bara Kalium och bikarbonat. Praktik är något helt annat!

Rent sammansättningsvis så funkar det alltså, men Bikarbonat tillsätts på grund av fosforn då. Medan kaffesumpen står för kväve och Kalium. Det man vill ha egentligen är kväve och fosfor till stor del från början av odlingen för att vid blombildning ( alt. rätt storlek på plantan) öka på med Kalium. Tillsätts Kaffesump+Bikarbonat så har plantan alla tre makroämnen tillgängligt. Men man kan inte styra odlingens gång på samma sätt för optimal tillväxt. Dock får den makroämnena den behöver rent teoretiskt.

Ska tacka läsarna för kommentarer. För jag fick redigera mitt eget inlägg. Jag vill att ni noterar att kaffesump kan anses vara surt. Enligt olika källor, några av dem var utbildningshemsidor av olika slag, så har kaffe pH 4-5. Det geniala med kaffesump+bikarbonat användningen är att bikarbonat har en buffrande effekt så att den hjälper jordens pH-balans så att den inte flukturerar allt för mycket pH-mässigt vid tillsats av kaffesump.

Kommentera ifall era ögon trillade ur ögonhålorna för att ni tyckte det blev alldeles för mycket
vetenskapsinslag ( eller pseudovetenskap med tanke på att jag inte brydde mig här att referera
eller påvisa exakta beräkningsgången).

7 kommentarer:

Jan Löfgren sa...

Du är fan inte sann. Vilken utläggning du levererar. Helt underbart om än lika knastertorrt som en sensommar i Kalahari (ja, jag har varit där och inte fan fanns där några Chilisar så jag åkte hem igen)

Kör på Micke, du är omtyckt.

Mentha Arvensis sa...

Jag läste i en engelsk(talande) tråd för ett tag sen,
om att folk använder asprin i vattnet med bra resultat.

Där hadde man massa olika teorier om varför det var bra.

Indiska bönder använder CocaCola som gödning med bra resultat.
En intressant bieffekt av detta gödningsmedel är att det stöter bort skadedjur. Allt enligt artikeln...

Michael Salemsson sa...

Yep, jag har också läst om aspirin ( alvedon för oss) användning på odling. Jag förstod det som om det var ett preventivt syfte för att repellera skadeangrepp på plantan. Men bevisföringen var ganska tunn. Det är ett sätt att se det. Ett annat sätt att se det är att forskningen är tunn på området. Det är en typisk forskningsområde som är inte jättehögprioriterat om man inte påvisar klara positiva effekter med alvedon/aspirin användningen. Då jäklar kommer pengar att pumpas in i sådana projekt. När det gäller Coca Cola som gödningsanvändning så innehåller Cola bland annat socker och Fosforsyra ( d.v.s är en fosforkälla). pH på Cola "So the conclusion is that the pH of Coca-Cola is approximately 2.5 - 2.7." (http://stason.org/TULARC/science-engineering/chemistry/31-19-What-is-the-pH-of-Coca-cola.html).

Tillsats av Cocal Cola för att ge växterna gödning i form av Fosfor är inte optimalt. pH är logaritmisk. D.v.s från pH 7 gå ner till pH 6 så är det 10 gånger mer H+ joner. att därefter gå ner till pH 3 då är det 10000 gånger surare än pH 7 som förhoppningsvis dricksvattnet ligger kring. Nu ska det ju sägas att vi kan ju uppenbarligen dricka coca cola. Men att tillsätta coca cola till en kruka kan vara vanskligt med tanke på surhetsgraden och en känslig faktor blir MÄNGDEN tillsatt coca cola. Det finns bättre metoder än att tillsätta Coca Cola för fosforbehovet. Det kan bli ett alltför farligt vågspel. Gräsklipp ska tydligen innehålla höga halter av fosfor. Men jag har inte letat siffror ännu.

Michael Salemsson sa...

Ska tacka för inlägget Mentha. Det är alltid roligt att upptäcka andra människors nyfikna inlägg och frågor när det gäller odling.

Patrik sa...

Härligt inlägg, kul att det är så många som exprimetar. Skönt också att vi alla gör lite på olika sätt.

En fråga till som gäller kaffe, är inte det surt? eller är det bara något jag fått för mig?

Annars verkar det ju suveränt att kunna använda kaffesumpen.

Michael Salemsson sa...

Kaffe i vätskeform är ju surt utan tvekan. Surheten beror ju på att vatten har gått igenom Kaffepulvret eller bönorna ( som kan vara uppdelade i olika storlekar beroende på smak och tycke). Vanligt kaffe verkar enligt de flesta källor ligga på runt pH 4-5. Frågan är hur mycket "surhet" det torra materialet kaffepulvret kan generera eftersom vi använder det i krukan? Hur länge har den kapaciteten att vara sur?? Svaret är tyvärr mer komplicerat när man tänker till. Det är inte såsom vanligt vätskekaffe. Det du kan konstatera är att området närmast kaffepulvret är surast. Så bästa tipset är att försöka fördela pulvret över en så stor yta som möjligt. Men nu är det ju också att det här tipset med kaffepulvret är ju så genialiskt på sitt sätt att bikarbonat är tillsatt i små mängder för fosforn. Bikarbonat fungerar ju också som en buffert. D.v.s den gör så att pH-värdet i jorden inte kommer att flukturera så pass mycket. Beroende på hur mycket bikarbonat som finns ( kom ihåg att för mycket bikarbonat leder till väldigt mycket Na+ joner). Så det är därför jag gillar den här ideen ganska bra ur ett balansperspektiv. Notera också att Paul Bosland har gjort undersökningar ( the complete chile pepper book) på vilket pH som genererar bästa skörden. Det är då pH är runt 6,2-6,7 ?? ( jag har inte boken tillgängligt nu, rätta mig gärna) om jag minns rätt.

Anonym sa...

Definitivt ett bra utlägg men uppstår inte frågan varför man skulle ful göda våra plantor när vi ändå har en så pass kort växtsäsong??

jag rekomenderar algomin för frukt sättning hög p och k och nästan noll kväve frukterna fullkomligt exploderar sedan jag börja höstgödsla.