torsdag 29 april 2010

Jungle Fever ?


Jag noterade pinnen i bilden. Var mindre bra.
Men lite jungelkänsla ändå?Piementa De Neyde blomma på gång.


Piementa De Neyde

Stem perspective.B. Jolokia fruit....will be some other angles until I am satisfied.I need a perfect picture of my first B. Jolokia pod.

B. Jolokia ( Capsicum Chinense) flower.
Chocolate Jolokia ( Capsicum Chinense) flowers .
Rumour goes that the pod was a mutant form of a B. Jolokia. And not a cultivated form. Whatever the answer is, no one really knows for sure. That is part of the mysteries about chili growing.

"Il Diablo" Naga Morich flower ( Capsicum Chinense)
Var vänlig att kommentera om ni tyckte om någon speciell bild !!!
Please be kind and comment if you felt there was a picture you thought was kind of cool or good looking.

onsdag 28 april 2010

B. Jolokia frukt, systemkamera bild.Bild på den enda frukten i min ägo. Systemkamerabild. Ni får GÄRNA klicka på bilderna för uppförstoring. Jag tackar grannen Daniel för lån av sin Kamera.

B. Jolokia fruit....lurking in the shadows....


Piementa De Neyde

måndag 26 april 2010

Fick en fråga av vår vördade chili legendar Mats Pettersson ( Bakpulver+ Kaffesump) som näringsmedel.

Jag fick en fråga från vår gode Mats Pettersson huruvida Bakpulver kan anses vara en Kalium ( Potassium på engelska) källa till chiliplantor. Då erfarenheten har visat att den har gynnsamma effekter på tillväxten hos en chiliplanta. Svaret blev följande.

"Bakpulvret består oftast av NaHCO3. D.v.s egentligen inget kalium ( Potassium på
engelska) överhuvudtaget. Kan det ändå finnas Kalium istället för Na( Natrium)?? Absolut. I små mängder. Eftersom Bikarbonat är inget annat än en salt och det finns alltid lite rester av de
olika alkaliska metallerna. Det kan finnas också andra salter såsom MgCO3 , CaCO3
m.m. Men kontentan är att alla andra är restsalter så det blir ointressant utifrån
växtnäringsperspektiv egentligen.

Jag skulle vara väldigt misstänksam om någon hävdade att det finns Bikarbonater
med mer Kaliuminslag. Jag tror det är lite dyrare än Natrium. Natrium finns ju i
vanligt havsvatten i form Na+ i stora mängder och lättåtkomliga mängder.
Därför använder de Natrium i bakpulverframställningen.

Däremot kan Natrium ha samma effekt på plantan när det gäller tillväxt såsom
Kalium har. D.v.s att växten släpper ut en H+ jon så tar den upp en Na+ jon. Så Na+
kan användas i cellernas protonpump också. Men den kan troligtvis inte ( om man får
tro källorna) bli så viktig i fruktbildningssyftet. Så det växter gör, troligtvis, är
att de använder redan Kalium i jorden. Men Natriumet som är en lättrörligare jon användes i cellernas pH- regleringssyfte och hamnar inte i fruktkroppen då denna inte verkar behövas i
större mängder i chilifrukter.

Slutsatsen är att tillsats av Bikarbonat i syfte att tillsätta Kalium för fruktbildning är
alltså totalt osant. En bekräftelse fick jag genom att jag tittade in livsmedelsverkets
näringsinnehåll på Bakpulver. Enligt denna så innehåller 100 gram Bakpulver 0,049 gram Kalium. Det ska jämföras med 8,4 gram fosfor och 11,4 gram Natrium. Om du vill tillsätta
Kalium med hjälp av Bakpulver måste du sätta dit väldigt mycket Bakpulver och då
dör nog växten av en Natriumchock som är ett mikronäringsmedel.

Kaffesump tillsats för tillväxt är mer än sant. Koncentrationsförhållandena är ungefär
hälften av chilifocus näringsmedel. Så här gäller det vara smart i hur mycket
man tillsätter. "

Det var ett utdrag så att man har förståelse för vad Bakpulver gör. Det är en produkt
som innehåller hög halt av fosfor och Natrium som näringsmedel. Men också socker.
Varför Bakpulver kan anses vara rolig att använda är för att växterna har nytta av
den främst för fosforn. ( hur den använder fosfor finns i ett tidigare inlägg). Men också Natriumet kan användas i växterna. Notera att mängderna är väldigt höga i Bakpulvret i
förhållande till vad växten egentligen behöver i form av mikronäringsmedel ( Natrium).


Det intressanta är också att många hävdar att Kalium är så viktig för fruktbildningen. Men när jag tittar på innehållet vad en Cayenne innehåller så är det inte ett stort inslag av Kalium. Visserligen har den det största inslaget i form av Kalium. Men mängderna är följande:
Av 100 gram Cayenne innehåller denna 0,34 gram Kalium. Jag roade mig att
beräkna hur mycket 100 gram torr kaffepulver kan räcka till massa producerat
Cayenne i kg. Förutsatt att all Kalium från (Kaffepulvret) Kaffesumpen tas upp av en chiliplanta och går till frukterna endast.

Det visade sig att 100 gram torr Kaffe utifrån ett Kaliumperspektiv räcker till 1,1 kg Cayenne. Kommer växterna lida brist av Kalium? Mycket troligt......nej . Det är en lättrörlig
jon. I kaffesumpexemplet så förloras 0,1 gram Kalium av totalt 4 gram Kalium i själva drickfärdiga espresson. 3,9 gram är kvar i sumpen. Används 100 gram torr kaffe kan ni räkna med att ni har mer än väl täckt behovet för en 1/2 till en hel sässong. Jag skulle dosera i små mängder c:a 5 gram åt gången i början av blombildningen vid vattning.

Slutsats: Lite kaffesump kommer definitivt inte döda plantorna. Men det bör inte
överstiga mer än 100 gram torr substans. Kaffesumpen hjälper Kalium och Kväve halten men inte fosfor halten. Men fosfor halten kan hjälpas till med Bikarbonat. Hänsyn måste tas till att kaffesump innehåller proteiner och kolhydrater med mer okända effekter. Men funkar det enligt er erfarenhet så funkar det. Kommentera GÄRNA om era erfarenheter kring kaffesump som näringsmedel. Det här var teoretiskt vinkling på just bara Kalium och bikarbonat. Praktik är något helt annat!

Rent sammansättningsvis så funkar det alltså, men Bikarbonat tillsätts på grund av fosforn då. Medan kaffesumpen står för kväve och Kalium. Det man vill ha egentligen är kväve och fosfor till stor del från början av odlingen för att vid blombildning ( alt. rätt storlek på plantan) öka på med Kalium. Tillsätts Kaffesump+Bikarbonat så har plantan alla tre makroämnen tillgängligt. Men man kan inte styra odlingens gång på samma sätt för optimal tillväxt. Dock får den makroämnena den behöver rent teoretiskt.

Ska tacka läsarna för kommentarer. För jag fick redigera mitt eget inlägg. Jag vill att ni noterar att kaffesump kan anses vara surt. Enligt olika källor, några av dem var utbildningshemsidor av olika slag, så har kaffe pH 4-5. Det geniala med kaffesump+bikarbonat användningen är att bikarbonat har en buffrande effekt så att den hjälper jordens pH-balans så att den inte flukturerar allt för mycket pH-mässigt vid tillsats av kaffesump.

Kommentera ifall era ögon trillade ur ögonhålorna för att ni tyckte det blev alldeles för mycket
vetenskapsinslag ( eller pseudovetenskap med tanke på att jag inte brydde mig här att referera
eller påvisa exakta beräkningsgången).

söndag 25 april 2010

Jag fick ont i mina privataste delar


Min manlighet, det som är kvar av den, protesterade argt idag. Orsaken ser ni till vänster. Efter att man hanterar "giftiga" frukter är det brukligt att man tvätta händerna noggrant.

Så skedde ej i mitt fall. Jag använde händerna oaktsamt till att styra upp urinslangen då behovet uppstod. Något som min hjärna gärna förmedlar tydligt och klart att det var ett misstag av råge.

En sidonotis, jäklar vilken styrka denna Habanero hade. En frukt räckte till att krydda maten i 3 dagar. Inköp, Vivo Älvsjö. Sort = okänd. Art, utan tvekan Capsicum Chinense.

Skolexempel på omogen B. Jolokia frukt


Skolexempel på hur en B. Jolokia frukt kan se ut i omogen exempel. Denna är 6-8 dagar gammal. Notera gärna den skrovliga fruktytan. En indikation på en tidig varningsignal till djur ( och människor) som är intresserade av att förtära den. Fruktens yta antyder nästan en känsla av att den är rutten och uppmaningen från dess utseende är att konsumtion kan endast leda till diarrè.

fredag 23 april 2010

How to hand pollinate chili plants.

Referens ( http://www.chilefarm.co.uk/growing.html)

" YOUR PLANT MAKES FLOWERS BUT NO FRUIT ?

Most hot peppers and some sweet peppers require insect pollination to form fruit. If the proper insect is absent, or if the local insects are not attracted to your pepper flowers, you may see the plants flower and never set fruit. This is especially true for hot peppers grown indoors or in a greenhouse.

Pollen is produced on the stamens, and usually ripens between noon and 3 PM every day. Take a moistened water-color paint brush, and pick up some pollen on your brush and transfer it to the other flower centers. You can get close to 100% fruit set with hand pollination.
"


Notera att det stod moistened water-color paint brush.

Kommer testa olika metoder att handpollinera så får vi se inom den närmaste veckan ifall det sker någon form av förändring.

Tackar herr Blasberg

Tackar herr Blasberg för sponsringen av Trinidad scorpion frön. Kommer plantera dessa idag och hoppas.............igen.

150 blomskott på B. Jolokian

Jag gjorde en uppskattning på antal blomskott på B. Jolokia. Plantan är c:a 32 cm hög men c:a 60 cm bred. Om man beskriver den med 4 huvudgrenar förutom en stam. Så hade en huvudgren 50 blomskott ( eller blommor, jag räknar blommorna som blomskott också).

D.v.s möjligtvis runt 200 blomskott på plantan. Men för att vara på den säkra sidan tas 50 bort.
"Ok ok......kompis" 150 blomskott på en planta. Det låter som ett overkligt högt tal i mina öron. För det innebär potentiellt 150 frukter på plantan och bör således ha en karantänzon runt omkring sig.

Tyvärr är det en sanning att den har c:a 150 blomskott.

Frågan är då hur den har lyckats med detta? För man ska inte ge mig äran.
Jag har ju hjälpt den. Men jag var nyfiken på om jag hade gjort något speciellt med den.
Jag måste erkänna att jag är ju experimentell full. När det gäller näringsmedel så är det, oavsett vad man tycker, viktigt inslag i odling. Beroende på vad man hade för jordegenskaper så kan det vara mycket betydelsefullt.

I Menthas fall så försöker hon göra det lite mindre betydelsefullt genom att skapa redan i initialskedet en perfekt jordsammansättning ( hon får gärna ge oss receptet samt rapporten angående resultatet, det ska bli spännande att följa hennes odling). Det är ett bra och väldigt smart sätt att arbeta.

För oss andra patrasker med snabba lösningar i hjärnan så kan följande ha funkat i min B. Jolokias fall.

Jag har haft i chili focus som näringsmedel. Men jag har också tagit ett vitaminpiller ( apotekets man) krossat den i mortel och rört ut den i vatten. Då blev jag snabbt varse om att allt inte var vattenlösligt. Det fanns delar som D-vitamin som är fettlöslig. Så jag hällde i lite olivolja och rörde runt bägaren. Försökte lösa upp vitaminpillret så mycket som möjligt. Sedan tillsatte jag det till krukan som ett inslag av mikronäringsmedel. Vissa mikronäringsmedel kan vara viktiga och även till och med begränsande ( speciellt i blombildningsfas, gärna då blommor har olika färger m.m).

Om det har haft någon inverkan eller inte är ju högst spekulativt. Det man kan konstatera är dock att plantan inte har protesterat nämnvärt. På en punkt skulle det kunna vara så. Den jäveln har inte bildat tillräckligt med frukt ännu. Men jäklar vad blommor det är. Det jag vet är att frukt bildas gärna då ljus/värmeförhållandena är optimala. Så för tillfället tycker jag att jag har gjort allt helt korrekt men att det geografiska läget 59 grader norr om ekvatorn talar inte för min fördel för maximal fruktbildning. Speciellt inte i April månad. Sista faktorn är att jag har ju allt inomhus och endast 2*36 W lysrör. Allt jobb innan fruktbildning är gjort. Nu låter jag årstiderna ta över rollen och arbetet med fruktframställning. Vila och njutningens tid är kommen.

måndag 19 april 2010

B. Jolokia frukt

Första frukten, verrifierad.

Den 24 November 2009 sådde jag B. Jolokian. Det tog den 145 dagar att få fram en fertiliserad blomma ( initialskedet av en frukt) och tillväxtfasen har skett under vinter/tidig vår. Artificiell ljus var 2*36 W fullfärgspektrum. Känns skönt.

söndag 18 april 2010

50 blommor, en frukt på gång?


Börjar bli en djungel. Planterade om Piementa De Neyden också. Det är en av två plantor jag vet jag kommer behålla nästa år. Har massa små projekt också i plastmuggar som ni ser.Jag är inte 100%. Men det ser ut som en frukt kan vara på gång. Denna på B. Jolokia. På denna planta har jag tappat, utan att överdriva, c:a 40-50 blommor. Det innebär att 2% av blommorna har (förhoppningsvis) fertiliserats. Två slutsatser kan ploppa upp i hjärnan.
1) Jag måste vara kass på att handpollinera.
2) Det är lite tidigt och man får ha lite tålamod.

Skulle det vara så att det är en frukt på gång så är den i och för sig ganska värdefull. För skulle man odla vidare på den kan det kanske vara så att man kan odla fram tidigare och tidigare sorter av en B. Jolokia.Min B. Jolokia är................skum. Den är 30 cm hög men 60 cm bred mellan de två största grenarna. En låg buske med andra ord.lördag 17 april 2010

Näringsmedel för chiliplantor.....tips&råd samt frågeställning.

Fråga: Vilket näringsmedel använder ni till era chiliplantor ?? ( Svara i kommentaren)

Jag använder själv

Chili Focus N-P-K 3:1:4,4
Nitrozyme (står inget N-P-K)
Brända Löv ( Fan vet vad det är för N-P-K)
Vitaminpiller( Apotekets Man, Jag skämtar inte, för att tillsätta mikroämnen)
Bärgdösel N-P-K 2:4:17 ( Använder denna då det börjar Blomma, Hög
Kaliumhalt för fruktbildning)

Det intressanta är att veta i vilka koncentrationer Makroämnena N-P-K finns och få ett hum om vad som kan vara bra enligt tidigare erfarenheter för chiliplantor.

Låt oss kort göra en resume över gödsel till växter. Det finns hur mycket länkar som helst men kortfattad blir det enligt ( http://www.odla.nu/metoder/naring.shtml)

Kväve (N) stimulerar bladtillväxten och växter där man äter det gröna, som sallat, behöver mycket kväve. På de växter som ger frukter kan för mycket kväve resultera i små och dåligt utvecklade frukter och blommor. Bladverket blir däremot mörkgrönt och frodigt, men växten blir lättare mottaglig för sjukdomar. Det mesta kvävet finns i luften men bortsett från baljväxter kan övriga växter inte ta upp det.

Fosfor (P) behövs för knoppsättningen och för att binda solenergi. Fosfor finns i olika former i jorden. Är pH-värdet i marken lågt kan fosforbrist uppstå trots att marken fosforrik. Det är dock ovanligt att växterna drabbas av fosforbrist. Vid brist får växterna mörkt grön färg och ibland även violetta partier. Överskott av fosfor är inget växterna lider av.

Kalium (K) har stor betydelse för fruktsättning och kvalité. I lerjordar finns oftast bra kaliumtillgång. Sand- och mulljordar är däremot oftast kaliumfattiga. Brist på kalium visar sig som bruna och vissna bladkanter. Överskott försämrar upptagningen av magnesium.


Min kommentar till Kalium:
K(Kalium) = Ska tydligen vara bra för fruktsättningen. Men dess viktigaste funktion är att den fungerar som en jontransportör och har således indirekta/direkta påverkan på tillväxthastigheten. Mindre mängd Kalium mindre möjlighet för växten att använda sina protonpumpar i cellerna. Slutligen också mindre tillväxthastighet.

Svar på "Lövets" fråga i tidigare inlägg, kommentar. Vilken typ av gödselmedel ska man använda? Först och främst vill jag bara tillägga att jag är ingen expert. Men jag har ju lite Biokemi kunskaper. Många hävdar att man ska köra mycket kväve i tillväxtfas för att köra mer fosfor och Kalium senare vid skördetid m.m. Det låter inte fantastiskt smart måste jag säga. I Jannes Fall med Bärgödsel där N-P-K är 6:6:8 så är den väldigt balanserad. Kanske mera kväve än det förhållande han har. Det hönsgödslet du använder Janne är N-P-K 4:1,5:2. Vilket låter som utmärkt bas. När du får frukt kan du köra din andra gödselmedel.Men som helhet väldigt Balanserad N-P-K förhållanden. Gödselmedlet Chili Focus hävdar att de har kommit fram till den bästa formulan (grundad på 20 års arbete blahablaha) för chiliplantor som är N-P-K 3:1:4,4. D.v.s att den ska ha lite mindre fosfor och mer Kalium än Kväve.

Vad som är sant eller inte är egentligen omöjligt att sia om. Men som tumregel kan sägas att när man är nöjd med en ungefärligt storlek på en planta så kan man dra ner på kvävet och köra lite mer Kalium/Fosfor. Kalium/Fosfor blir definitivt viktigt vid fruktsättning. Jag vet tack vare Jannes inlägg att jag med mycket stor sannolikhet har 2 plantor som har lite fosforbrist. Bland annat en Red Savina som har mörkgröna nästan violetta blad. Tackar för att du gjorde mig mer uppmärksam på gödselbiten. Jag undrade just varför Red Savinan hade så mörkgröna blad. Men nu ska jag tillsätta mer fosfor och se hur den repar sig.

Svara gärna på frågan vad ni använder för Gödselmedel till era chiliplantor i kommentar. Tack på förhand.

tisdag 13 april 2010

Blommor tappade på B. Jolokia antal = c:a 30 blommor

Jag räknade till 30 blommor som ramlat av under den nuvarande blommnings-perioden
med 0 frukter. Är dock lugn i själen och bidar min tid 1-2 månader till innan man
blir nervös och ringer representanter för Sveriges chilipepparförening.

Höjddata II

Piquin = 37 cm ( växer på bredden och inte höjden längre) (3,5 liter kruka)

Jolokia = 30 cm ( Växer endast på bredden, börjar bli en buske) (3,5 liter kruka)

Naga Morich = 20 cm ( 4 cm höjdtillväxt på 12 dagar) ( 1,5 liter kruka)

Red Carribean = 26 cm ( 5 cm på 12 dagar) ( 1,5 liter kruka)

Long Slim Cayenne = 18 cm (3 cm på 12 dagar, liten kruka kan vara inhiberande
för tillväxtfasen, omplantering idag)( 0,5 liter kruka)

7 pod = Mätdata olämplig, omplantering har påverkat mätdata.8 cm ( 0,5 liter kruka)

Chocolate Scotch Bonnet = 58 cm ( 8 cm på 12 dagar, bra tillväxt ingen inhibition med avseende på tillväxtfast från kruka på 3,5 liter till 12 liter hink)

Piementa De Neyde = 56 cm ( 5 cm på 12 dagar) (3,5 liter kruka)

Chocolate Jolokia = 37 cm ( tillväxt på 9 cm på 11 dagar, anmärkningsvärt 1,5 liter kruka)

Bishop Crown = 60 cm ( endast 1 cm tillväxt trots näring. Mycket trolig orsak fortfarande, för lite ljustillgång till skillnad från tidigare. Har icke plats och andra plantor prioriteras före denna, hoppas på att solen Boostar tillväxtfas 10 liter terra-kotta)

Red Savina = 25 cm ( något inhiberade tillväxten, separerade och klippte bort suspekta blad, tillväxt +- 0 cm, 2,5 liter kruka)

söndag 11 april 2010

Red Savinan blommar


Nu har jag fått blommor på red Savinan också. Det första jag gjorde var att försöka korspollinera den med en Bih Jolokia. Den gubben gick inte och blomman trillade av några dagar senare. En högst trolig orsak är att det kan vara lite för lite ljus och plantorna satsar fortfarande gärna på tillväxtfas.Jag fick också besök av en trevlig insekt hos min chocolate scotch bonnet. Ni vet den med 12 liter hinken som hus. Våran "bladlusterminator" nyckelpigan.

Jag kan meddela läsarna lugnt att jag inspekterade plantan i en terapeutisk anda och försökte lokalisera våra bittraste fiender, bladlössen. Tack och lov kunde deras närvaro icke konstateras.

Hinkar köptes, luftning av jord ( viktigt.)

Jag köpte 8 stycken hinkar på 12 liter vardera. Kostade mig 12 kr/styck på en rea. Svarta naturligtvis så att rötterna får gosig värme av solen. Något som jag har lärt mig empiriskt då jag har odlat chili är att luftning av rötterna är ganska viktigt. Det är kanske en av de signifikanta skillnaderna mellan hydroponic system med sina olika syresättande applikationer jämfört med jordbaserade system. I det jordbaserade systemet är luftning av rötterna beroende av många faktorer.

1) Hur tätt packad jorden är ( använd leca, perlite m.m för att skapa luckerhet)
2) Ett lite mer riskabelt tips. Använd en smal pinne och skapa luftficka ner till botten av krukan. Kan skada rötterna med lite mer oförutsägbara konsekvenser.
3) Har inte testat detta. Jag diskuterade med min grannbloggare herr Hultstrand huruvida man inte skulle använda lite dagmaskar. Speciellt i en större hink för luftning. Herr Hultstrand hade hört talas om sådana försök. Men resultate var enligt rapporterna från försöken tvivelaktigt. Det verkar som om daggmaskarna skapade lite för mycket hål. Så att växten inte gynnades, snarare tvärtom. Ska testa det på någon reservplanta i vilket fall som helst.
4) Många hål i botten på en kruka/hink.

På tal om hink. Blev en hel del borrande för att skapa dräneringshål för hinkarna. Fick låna en borr av min granne. Ni ser honom till vänster.Det var bara att börja borra. Enkel godtycklig demolition. Notera att jag borrar sidohål ungefär 2-5 cm ovanför botten.


Jag skrev i början om luftning. Jag tror det kan vara viktigt. Så jag körde på en hel del hål. För att ni ska slippa räkna hålen i bilden. Så fick jag det till c:a 24 stycken 1 cm:s hål. De som är lagda åt den masochistiska riktningen kan ju klicka på bilden och räkna om jag hade rätt.
Färdigt produkt, Chocolate Scotch Bonnet fick denna boning. Då den har många stora blad så räknar jag med att plantan hinner bli klar med sin tillväxtfas innan den går över till blombildningsstadiet. Klicka på bilderna för förstoring.söndag 4 april 2010

Pollinering av Bih Jolokian


Jag har nog inte handpollinerat så ofta förut. Jag behöver några rena Bih Jolokia frön för framtiden och väljer att korspollinera den inom samma individ. Jag är osäker på om det går redan samma dag då blomman har öppnats men kommer testa det i några dagar i rad för att vara "säker" på att jag har skött min uppgift korrekt.

Jag tar först och fuktar en bomullstuss och sedan rör jag försiktigt i blomman i 20 sekunder ungefär. Jag försökte se om pollenen var synliga för ögonen. Icke sa Nicke.

Därefter för jag bomullstussen till nästa blomma och repeterar samma procedur. Idag handpollinerade jag på så vis 6 blommor. Då jag misstänker att det är tidigt på sässongen för Jolokia med avseende på ljusförhållanden så förväntar jag mig att blommorna ramlar av.


Men man vet aldrig. Kanske är pollineringen lyckad och plantan bestämmer sig för att köra på.

Två möjliga exempel med för mycket kväve vid fel tidpunkt till planta.


Chocolate Jolokia. Lite för mycket kväve i förhållande till ljusmängd och stamlängd. Har överdimensionerade blad i förhållande till stam. Okänt om det medför negativa konsekvenser. Men det ser inte naturligt ut = inte superbra.
Notera dock att det är subjektiva bedömningar och inte en exakt vetenskap. Men jag anser att man kan få upp en känsla för vad som är naturligt förhållande mellan blad/stamlängd när man kan jämföra plantorna.Klicka på bilden. Notera bladen vid stammens början. Det är massor av dessa. Plantan har tillverkat dessa för den hade den möjligheten utan problem ( d.v.s kväve var inte begränsande). I normala fall i naturen så är ju växter och djur oftast ganska strategiska med sin energianvändning i
tillväxtzonen.

Här är en närbild på Bih Jolokian. Jag kallar den här för
"Collar Jolokia" eller halskrage Jolokian. Trolig resultat av
för mycket kvävetillförsel vid fel tidpunkt.

lördag 3 april 2010

Trinidad Scorpion

Jag behöver få frön till denna. Någon som har ett bra tips får gärna skriva i forumet. Jag vill ha frön från en någorlunda säker källa med avseende på hybridisering etc. Det kan ju aldrig garanteras förstås. Men någon vet om någon som kanske har varit extra pedantisk med frön och så? Tack på förhand.

Höjddata på mina plantor

Jag gillar att följa höjden på mina plantor. Detta är inte tänkt att roa läsarna. Men jag vill själv ha koll på det och skriver upp det i bloggen istället. Sorry ni som inte gillar siffror eller personliga
anteckningar.

Piquin = 34 cm ( stabil stam, lik ett litet miniträd)
Bih Jolokia ( proppad med c:a 30-40 blomskott) = 30 cm ( Kort som fan, JÄKLIGT buskig)
Naga Morich = 16 cm
Red Caribbean = 21 cm
Long Slim Cayenne = 15 cm
7 Pod = 8 cm
Chocolate Scotch Bonnet = 50 cm ( lyckats fantastiskt bra med denna, bra avelsplanta)
Piementa De Neyde = 51 cm ( Väldigt Lyckat, bra Avelsplanta)
Chocolate B. Jolokia = 28 cm ( För stora löv, inget kväve till denna)
Bishop Crown = 59 cm ( Har stannat i växten på grund av för lite ljustillgång, Tagit bort den från Lampan, Ingen effekt av den Större Terra-Kotta krukan hellre. Måste ge den ljus.)
Red Savina = 25 cm ( Eventuellt angripen av något som inhiberat tillväxten, Isolerar denna)

Första blommorna på Bih JolokianDå var det dags att låta första blommorna träda fram. Detta på Bih Jolokian. Det ska noteras att jag inte har plockat bort blomskott på 7 dagar nu. Det jag har kunnat se är att vissa sorter "droppar" av sina presumtiva blommor.


Anledningen är spekulativ. Förklaringarna så här tidigt på våren är oftast på grund av värme och ljustillgång som är mest sannolik. Vad roligt det vore om växter kunde kommunicera istället. Då hade botanikerns liv varit enklare. Jag tog reda på vad jag har odlat nu.
Här kommer en lista för de som är förtjusta i listor.

Capsicum Chinense

Bih/Bhut blahablaha Jolokia ( trött på de olika namnen, kommer nog skriva Jolokia om det inte handlar om Chocolate Jolokian)
Chocolate Scotch Bonnet
Red Caribbean
Red Savina
7 Pot
Naga Morich ( från herr Hultstrand)
Chocolate Jolokia ( Hultstrand)
Trinidad Scorpion ( 1,5 månad i såjorden, jag hoppas fortfarande. Börjar hata Trinidaden.)

Capsicum Annuum

Long Slim Cayenne
Piquin ( okänd variant, men en av mina favoriter i utseende)
Capsicum Frutescens

Bird Pepper ( okänd variant)

Capsicum Pubescens

Turbo Pube
Rocoto Orange

Capsicum Chinense x Annuum

Piementa De Neyde ( Från Patahontas skafferi)

Dessutom har jag lyckats med

Morus Nigra, Mullbärsträd ( Dessa kommer placeras hos olika kompisars Landställen då de har
fått en lämplig höjd)
Ecchinaceae Purpurea ( Kommer fixa egen förkylningsmedicin av de här)
Någon okänd körsbärstomat som jag fick runt 100 tomater ifrån förra året.


Ligger i jord:

Sequoiadendron giganteum
( Mammutträd, ligger i jorden och väntar, kommer placera dem i en kruka med löv ovanpå och sedan bränna av löven för att imitera de naturliga sättet de vaknar till liv)
Trinidad Scorpion ( fan själv må ta dessa förbannade frön ( p.s det är inget ovanligt, Trinidad Scorpion är en sort som är mer problematiskt enligt vissa forum) )