söndag 25 april 2010

Skolexempel på omogen B. Jolokia frukt


Skolexempel på hur en B. Jolokia frukt kan se ut i omogen exempel. Denna är 6-8 dagar gammal. Notera gärna den skrovliga fruktytan. En indikation på en tidig varningsignal till djur ( och människor) som är intresserade av att förtära den. Fruktens yta antyder nästan en känsla av att den är rutten och uppmaningen från dess utseende är att konsumtion kan endast leda till diarrè.

Inga kommentarer: